Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e

Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie

z dnia 18 lipca 2018 roku

w sprawie : zwołania LV sesji Rady Powiatu w Myszkowie


Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z  2018 roku, poz. 995 z późn. zm.)

p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 26 lipca 2018 roku o godz. 11.00  LV sesję Rady  Powiatu w Myszkowie, która odbędzie  się w  sali sesyjnej w budynku Starostwa  Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6,  z następującym porządkiem obrad :

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
3.    Interpelacje i zapytania radnych.
4.    Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5.    Informacja o stanie środowiska na terenie powiatu myszkowskiego w roku 2017.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myszkowskiego położonej w Myszkowie.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myszkowskiego.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Myszkowskiego nieruchomości położonej w Żarkach przy ul. Częstochowskiej.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2018.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2018.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2018-2028.
12.    Przyjęcie protokołów z LIII sesji Rady Powiatu z dnia 27 czerwca i LIV sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu z dnia 11 lipca 2018 roku.
13.    Wnioski i oświadczenia radnych.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15  .Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
       Andrzej Jastrzębski

19

LIP

2018

76017

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.