Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Postanowienie Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie : zwołania XXXVI sesji Rady Powiatu w Myszkowie.
 
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 920)
p o s t a n a w i a m  zwołać na dzień 31 maja 2021 roku o godz. 10.00  XXXVI sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w formie zdalnej, z następującym porządkiem obrad:
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu. 
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności  w okresie międzysesyjnym.
5. Podsumowanie zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2020/2021 (referuje Pan Zbigniew Cesarz – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg) 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka oraz wysokość środków finansowych na bieżące funkcjonowanie w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego Rodzinny Dom Dziecka.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2021 związanych z przeciwdziałaniem Covid-19.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego na rok 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2021-2033.
11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Wojciecha Pichety 
12. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Powiatu z dnia 28 kwietnia 2021 roku i z XXXV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu z dnia 21 maja 2021 roku 
13. Wnioski i oświadczenia radnych.
14. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych w okresie międzysesyjnym.
15. Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodniczący Rady
Wojciech Picheta

24

MAJ

2021

523

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.